Menu

Tianjin Fine Tech Co., Ltd.

YES Silver
YES Silver Since 2009
Tianjin, China

hot material

Sodium Borodeuteride sodium Sodium Borodeuteride sodium
1/2
cas 6272-97-5 ephenidine cas 6272-97-5 ephenidine
1/2
66981-73-5 Tianeptine tianeptine 66981-73-5 Tianeptine tianeptine
1/2
58-08-2 Caffeine caffeine 58-08-2 Caffeine caffeine
1/2
cas 13762-51-1 Potassium borohydride cas 13762-51-1 Potassium borohydride cas 13762-51-1 Potassium borohydride cas 13762-51-1 Potassium borohydride cas 13762-51-1 Potassium borohydride
1/5
127529-46-8 mxp 127529-46-8 mxp 127529-46-8 mxp 127529-46-8 mxp 127529-46-8 mxp
1/5
96-48-0 591-81-1 96-48-0 591-81-1 96-48-0 591-81-1 96-48-0 591-81-1 96-48-0 591-81-1 96-48-0 591-81-1
1/6
148553-50-8 Pregabalin 148553-50-8 Pregabalin 148553-50-8 Pregabalin
1/3
18559-94-9 Salbutamol 18559-94-9 Salbutamol
1/2
Diphenhydramine CAS 58-73-1 Diphenhydramine CAS 58-73-1 Diphenhydramine CAS 58-73-1
1/3
103-90-2 4-Acetamidophenol 103-90-2 4-Acetamidophenol 103-90-2 4-Acetamidophenol 103-90-2 4-Acetamidophenol
1/4
CAS 113775-47-6 Dexmedetomidine CAS 113775-47-6 Dexmedetomidine CAS 113775-47-6 Dexmedetomidine CAS 113775-47-6 Dexmedetomidine CAS 113775-47-6 Dexmedetomidine CAS 113775-47-6 Dexmedetomidine
1/6
76-73-3 76-73-3
1/2
cas 7361-61-7 Xylazine xylazine cas 7361-61-7 Xylazine xylazine
1/2
cas 23076-35-9 xylazine hydrochloride cas 23076-35-9 xylazine hydrochloride
1/2
cas 2958-36-3 2-Amino-5-Nitro-2''-Fluorobenzophenone cas 2958-36-3 2-Amino-5-Nitro-2''-Fluorobenzophenone
1/2